Nieuwe vormen van personenvervoer om het Haven- en Industrieterrein bereikbaar te maken

  1. Homepage
  2. Geen onderdeel van een categorie
  3. Nieuwe vormen van personenvervoer om het Haven- en Industrieterrein bereikbaar te maken
Nieuwe vormen van personenvervoer om het Haven- en Industrieterrein bereikbaar te maken

Nieuwe vormen van personenvervoer om het Haven- en Industrieterrein bereikbaar te maken


De gemeente Moerdijk is samen met partners BIM, Havenbedrijf Moerdijk en provincie Noord-Brabant op zoek naar mogelijkheden om met nieuwe vormen van personenvervoer het haven- en industriegebied bereikbaar te maken.

Dit naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven dat er problemen zijn met de bereikbaarheid door het ontbreken van goed openbaar vervoer. Vooral voor die doelgroep die niet in bezit is van een eigen auto (bijvoorbeeld stagiaires of jongere werknemers). Op termijn kan dit een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor (nieuwe) bedrijven.

Van deel e-bikes tot ridesharing
Uit dit onderzoek volgden verschillende oplossingen, zoals bijvoorbeeld ‘deel e-bikes’ die bij de treinstations staan en ridesharing. We willen deze oplossingen op korte termijn gaan invoeren bij voldoende animo onder de bedrijven. Afgelopen woensdag is de ridesharing oplossing van Toogethr gepitched tijdens een bijeenkomst bij Shell. Hierbij waren 8 bedrijven (die gevestigd zijn op haven- en industrieterrein Moerdijk) aanwezig.

De aanwezige bedrijven waren enthousiast. Mede door de lage kosten die met dit systeem gemoeid zijn.

Hoe werkt ridesharing?
Shell, ATM, CNC Grondstoffen BV en Havenbedrijf Moerdijk hebben gelijk hun handtekening gezet onder de deelname aan de pilot Ridesharing. De rest volgt (wellicht) na intern overleg hierover.

Ridesharing via bedrijf Toogethr werkt als volgt:

- App die jou met collega’s of medewerkers van andere bedrijven verbindt om samen te rijden
- Proactief matchen (op basis van locatie, werktijden en autobezit
- Belonen met punten (inwisselen voor prijzen oid)
- Werkgever meldt bedrijf aan

In de nabije toekomst wordt het commitment voor de inzet deel e-bikes op de stations onderzocht en de bruikbaarheid van het Bravoflex systeem op het haven- en industrieterrein.