Start pilot alternatief personenvervoer Haven- en industrieterrein Moerdijk

  1. Homepage
  2. Geen onderdeel van een categorie
  3. Start pilot alternatief personenvervoer Haven- en industrieterrein Moerdijk
Start pilot alternatief personenvervoer Haven- en industrieterrein Moerdijk

Start pilot alternatief personenvervoer Haven- en industrieterrein Moerdijk

Gemeente Moerdijk heeft samen met partners BIM/VNO-NCW, Havenbedrijf Moerdijk en provincie Noord-Brabant mogelijkheden uitgewerkt om met nieuwe vormen van personenvervoer het haven- en industrieterrein Moerdijk bereikbaar te maken. Uit onderzoek volgden verschillende oplossingen, zoals bijvoorbeeld ridesharing. Er is nu voldoende animo bij bedrijven op het haven- en industrieterrein om daadwerkelijk van start te gaan met de pilot ridesharing.

Dit alles is ontstaan naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven dat er problemen zijn met de bereikbaarheid door het ontbreken van goed openbaar vervoer. Vooral voor die doelgroep die niet in bezit is van een eigen auto, bijvoorbeeld stagiaires of jongere werknemers. Op termijn kan dit een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor (nieuwe) bedrijven.

In maart 2019 wordt de ridesharing app van Toogethr uitgezet bij de medewerkers van de deelnemende bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit zijn NV Slibverwerking NB, Schütz, ATM, CNC Grondstoffen B.V., Shell, Havenbedrijf Moerdijk en DSV.

Bas Fraanje, Regiodirecteur bij DSV is nu al enthousiast over de Ridesharing app. Hij heeft vanochtend voor het eerst gebruik gemaakt van de app en vindt het een heel goed initiatief. "Carpoolen is gezellig, je kunt netwerken onderweg en het maakt ons industrieterrein goed bereikbaar. Verder is samen reizen ook goed voor ons milieu vanwege de CO²-reductie. Medewerkers van DSV maken al met regelmaat gebruik van elkaars auto tijdens klantbezoeken. Komende week wordt de nieuwe Ridesharing app geïntroduceerd bij onze medewerkers. Wij zijn enthousiast; dat vele andere bedrijven op ons industrieterrein zich ook gaan aansluiten bij dit waardevolle initiatief!" aldus Bas Fraanje.

Toogethr werkt als volgt: een app verbindt een medewerker van een bedrijf met collega’s of medewerkers van andere bedrijven om samen te rijden. Dat gebeurt op basis van locatie, werktijden en autobezit. Aan het gebruik hangt een beloning vast in de vorm van een prijs of iets dergelijks. Bedrijven moeten zich hiervoor aanmelden.

Deze pilot, met een duur van twee jaar, wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven, provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. Uit de evaluatie van deze pilot moet blijken of ridesharing een verdere toekomst heeft in Moerdijk en wie dit dan financiert.

Achtergrond info:
In 2017 is de gemeente van start gegaan met een onderzoek naar alternatieve vervoersmogelijkheden voor personen om het Haven- en Industrieterrein Moerdijk (hierna HIM) te bereiken. Dit naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven dat er problemen zijn met de bereikbaarheid door het ontbreken van goed openbaar vervoer.

In de eerste fase is gezocht naar geschikte vervoersconcepten voor het HIM. Hieruit volgde het ridesharing concept, deel e-bikes op de stations, een vraaggericht vervoersysteem (vergelijkbaar met Bravoflex) en een zelfrijdende shuttle. Uiteindelijk is het doel om deze verschillende mogelijkheden te verbinden met elkaar in een zogenaamd MaaS platform. MaaS staat voor Mobility as a Service.

Daarna is een intensief traject gestart met de provincie Noord-Brabant, Havenbedrijf Moerdijk, de BIM en individuele bedrijven via het HR platform van de BIM, om met elkaar overeen te komen welke vervoersmogelijkheden op het meeste draagvlak konden rekenen. Hiervoor zijn onder andere verschillende bijeenkomsten met bedrijven georganiseerd door de BIM.
Ook zijn gesprekken met marktpartijen gevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke haalbaarheid van de vervoersconcepten op het HIM

De bedrijven hadden een grote rol in de keuze voor de vervoersoplossing, omdat er verlangt werd dat zij ook financieel bij zouden dragen. De keuze is gevallen op Ridesharing dat uitgevoerd gaat worden door Toogethr BV. De keuze is gebaseerd op het relatief eenvoudig implementeren van dit concept en de relatief lage kosten die hier aan verbonden zijn.
Het Havenbedrijf Moerdijk en BIM zijn vervolgens met deze optie de boer opgegaan om bedrijven daadwerkelijk in te laten schrijven. Dit heeft geresulteerd in een kopgroep van 7 bedrijven die nu van start gaan.