Talenten zoeken werkgevers die ze een kans willen geven

  1. Homepage
  2. Ondernemersverhalen
  3. Talenten zoeken werkgevers die ze een kans willen geven
Talenten zoeken werkgevers die ze een kans willen geven

Talenten zoeken werkgevers die ze een kans willen geven

Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Hoe vult u uw vacature goed in; maatschappelijk verantwoord en met de benodigde kwaliteit en compensatie? Met de kosteloze dienstverlening van het WerkgeversServicepunt kunt u rekenen op één vaste regionale contactpersoon voor al uw personeelsvragen. Het WSP deelt graag hun kennis over wet- en regelgeving, de regionale arbeidsmarkt en branches met u.
Een kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De werkzoekenden bij het WerkgerversServicepunt hebben soms een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben een uitkering omdat ze bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt, als vluchteling naar Nederland gekomen zijn of een arbeidsbeperking hebben. Het zijn waardevolle en loyale medewerkers met een absolute toegevoegde en sociale waarde voor jouw bedrijf. Er zijn bovendien verschillende instrumenten om het werken met een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ook financieel aantrekkelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn loonkostensubsidie, no-riskpolis, begeleiding, aanpassing werkplek en training/opleidingen. Het WSP kan u hierover informeren.“We hadden een enorme nood aan goede medewerkers, tegelijkertijd zitten er veel mensen thuis. Fijn dat we door deze samenwerking mensen naar een mooi beroep in de logistiek kunnen begeleiden.”

Bas Fraanje, DSV Global Transport and Logistics, Moerdijk

 


Aan de slag met sociaal ondernemen en de Banenafspraak


Sociaal ondernemen levert winst op voor de samenleving maar ook voor uw onderneming. Denk aan zakelijke winst in de vorm van versterking van uw imago, het aanboren van nieuwe markten en uitbreiding van uw netwerk en kennis. Ook op menselijk vlak levert sociaal ondernemen veel op. Het bevordert de teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties van individuele medewerkers.

Een aantal van de werkzoekenden bij het WSP vallen binnen de doelgroep van de Banenafspraak: mensen die aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig hebben. In het verleden kwamen zij vooral bij sociale werkplaatsen terecht. De overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben de Banenafspraak opgesteld zodat deze mensen zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever vinden. Het WSP adviseert en ondersteunt u om deze mensen een kans te geven.

Personeel aan de slag bij DSV


Samenwerking tussen WSP en de logistieke centra van DSV in Moerdijk en Roosendaal.
Bekijk de video hieronder: 

Wilt u ook personeel met meer waarde?
Bezoek www.wspwestbrabant.nl of bel nu met 0800 0616.