Wat doet een jobcoach eigenlijk voor u als bedrijf en voor uw medewerker?

  1. Homepage
  2. Ondernemersverhalen
  3. Wat doet een jobcoach eigenlijk voor u als bedrijf en voor uw medewerker?
Wat doet een jobcoach eigenlijk voor u als bedrijf en voor uw medewerker?

Wat doet een jobcoach eigenlijk voor u als bedrijf en voor uw medewerker?

'Als jobcoach ben je lui, dom en dakloos’, zei de docent bij aanvang van mijn jobcoach-opleiding. En dat klopt ook in de praktijk. Wekelijks begeleid ik meerdere medewerkers die aan het werk zijn om te zorgen dat de aansluiting met wat ze kunnen en willen ook past bij de verwachtingen en het aanbod van de onderneming.

Het ‘luie’ staat voor de insteek dat de jobcoach zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheid voor de te nemen stappen bij de medewerker zelf blijft neerleggen. Het ‘domme’ staat voor zoveel als mogelijk open vragen blijven stellen. Het proces over reflectie en vervolgacties ligt bij de medewerker en ondernemer. De jobcoach is er om dit proces goed op gang te brengen en waar nodig/gewenst interventies te plegen.

En tja als je dit als professional goed toepast wordt je uiteindelijk ook weer ‘dakloos’, want er komt een moment dat de zaken goed zijn ingeregeld en afgestemd tussen de ondernemer en medewerker.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk van alledag?

Een jonge knul (19 jaar), met een gezichtsvermogen van 10% en meerdere teleurstellingen achter de rug was gestart bij een productiebedrijf. Als uitzendkracht werkte hij in wisselende werktijden en de ondernemer betaalde het reguliere uitzendtarief.

Ik trof een zeer gemotiveerde jongen aan die ondanks zijn visuele beperking naar volle tevredenheid aangepast werk uitvoerde. Tijdens onze eerste kennismaking heb ik hem doen laten beseffen dat het van belang was dat hij zelf in contact ging komen met de HR-functionaris van het bedrijf zelf. Er zou een win-win kunnen ontstaan omdat het bedrijf recht had op loonkostensubsidie en hij meer erkenning en zekerheid zou gaan krijgen.

Dit gesprek heeft plaatsgevonden en daarin heeft hij zelf voor het grootste deel het woord gevoerd. Het positieve nieuws kwam direct na de feestdagen! Hij kreeg een contract aangeboden van 6 maanden en het bedrijf kreeg de subsidie waar zij recht op hebben!

Vol trots had hij al eerder tegen mij gezegd dat hij eindelijk ‘zijn moeder op het terras kon trakteren op een bakje koffie van zijn eigen verdiende geld’. Zoals het er nu uitziet kan hij nog veel meer rondjes geven!

Benieuwd wat wij, als erkende jobcoach organisatie, voor u kunnen betekenen?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via: aogier@wvs.nl