West-Brabant Corridor: samen sterk voor sneller en efficiënter transport

  1. Homepage
  2. Geen onderdeel van een categorie
  3. West-Brabant Corridor: samen sterk voor sneller en efficiënter transport
West-Brabant Corridor: samen sterk voor sneller en efficiënter transport

West-Brabant Corridor: samen sterk voor sneller en efficiënter transport

Hoe krijg ik mijn goederen zo snel en efficiënt mogelijk vanuit de havens in het westen naar Brabant en verder? Prangende vraag voor veel ondernemers, die door drukte in bijvoorbeeld de haven te maken hebben met filevorming bij afhandeling van goederen. En vervolgens met vertraging van het transport door drukte op de weg. Slim samenwerken moet oplossing(en) bieden. West-Brabant Corridor is een samenwerkingsverband dat zorgt voor oplossingen.  

In 2018 besloten de terminals in Moerdijk, Oosterhout en Tilburg samen met de havenbedrijven van Moerdijk en Rotterdam de handen ineen te slaan om een oplossing te bedenken voor de toenemende congestie/vertraging van binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven. De oplossing werd gevonden in het bundelen van lading voor diverse inland terminals op één binnenvaartschip. Dus in plaats van ieder voor zich naar Rotterdam te varen en op diverse deep sea terminals containers op te halen, vaart er nu  één binnenvaartschip naar één deep sea terminal waar in één keer alle containers worden opgehaald. Zo leidt resulteert samenwerking van diverse partijen in een betrouwbaar alternatief voor vervoer over de weg en minder vertragingen in de haven.

“Luc Smits (CCT Moerdijk): als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.”


Procesoptimalisatie, efficiency en verduurzaming


De noodzaak en wens om samen te investeren in duurzame en efficiënte vormen van multimodaal vervoer vanuit de zeehavens naar het achterland is essentieel om te voorkomen dat vertragingen in de toekomst oplopen. Voornemen is dan ook om de West Brabant Corridor verder uit te breiden en te professionaliseren. Twee adviesorganisaties uit de provincie spelen hierin een centrale rol, te weten MCA Brabant (wat staat voor Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant) en LCB (Logistics Community Brabant).

In september tekenden zij een overeenkomst met de havenbeheerders van Moerdijk en Rotterdam, waarin afspraken zijn gemaakt over verdere opschaling op gebied van technologie, infra, procesoptimalisatie en verduurzaming. Hierbij ligt de focus op het uitbreiden van succesvolle bestaande samenwerkingen waardoor ook nieuwe vervoerders en verladers de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten en gebruik te maken van de mogelijkheden van vervoer via water en spoor.

Innovatie
Eén van de successen uit het partnership is de e-JointCorridor, een digitalisering van de vrachtdocumentatie voor een spoorverbinding tussen Tilburg en het Poolse Rzepin. Deze digitalisering heeft al 20% doorlooptijdverkorting opgeleverd. Een gezamenlijk doel is om deze eJointCorridor de komende tijd ook voor binnenschipvervoer op te zetten en zo vast onderdeel te maken van de West-Brabant Corridor. Dit project is slechts een voorbeeld van de verschillende initiatieven en pilots die de komende tijd gaan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze intensieve samenwerking.

Meer weten?

www.mcabrabant.nl